Sörmland

Ingen lodjursjakt i Sörmland

Inte heller i år blir det någon lodjursjakt i Sörmland trots sörmländska jägares önskan. Svenska Jägareförbundet har ansökt om att få skjuta två lodjur i Sörmland, men Naturvårdsverkets beslut går jägarna emot.

Klas Allander, handläggare på naturvårdsverket, säger till Sveriges Radio Sörmland att skälet är att det inte finns någon egentlig fast lodjursstam i Sörmland, och att det fötts för få lodjur i Sörmland under 2007. Totalt räknar man med att det finns ungefär 15 lodjur i Sörmland.

Sammanlagt medger Naturvårdsverket jakt på 85 lodjur i landet, varav 52 utanför renskötselområdena.
– Sörmland är dessutom en viktig spridningszon för lodjuren, vilket också bidragit till beslutet, säger Klas Allander.

Svenska Jägareförbundet anser att tilldelningen i landet är för låg och att det är ett tecken på att en ny rovdjurspolitik behövs, medan Svenska Rovdjursföreningen anser att tilldelningen är för hög och att inga lodjur borde få skjutas eftersom stammen är för liten.