Miljardvinst för SCA

Skogskoncernen SCA redovisar en vinst före skatt på 2,3 miljader kronor i vinst under fjolårets sista kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 1,8 miljarder kronor för motsvarande period 2006. SCA:s vd Jan Johansson tror att marknaden för sågade trävaror försvagas framöver. ”I övrigt ser vi en fortsatt gynnsam marknad för merparten av våra segment”, säger vd Jan Johansson.