Premiär för gotländsk bokmässa

Gotland ska få en egen bokmässa. I april arrangerar Almedalsbiblioteket en mässa med enbart gotländska böcker.

- Många ger ut böcker själva eller på mindre förlag och har inte chans att visa upp sig på en bokmässa Göteborg eftersom det kostar mycket pengar, säger gotlandicabibliotekarien Anna Säve Söderbergh, som tror att det gavs ut ovanligt många gotländska böcker under 2007.