Sändningsavbrott i Radio Gotland

Under torsdagsmorgonen tystnade Radio Gotland och Radio Östergötland hördes över ön i stället i nära 45 minuter. Orsaken är ett tekniskt fel i en ljudkodare i Follingbomasten. Nu sänder vi, men med något sämre kvalitet än vanligt.