Norsjö

Arsenik i dricksvatten okänd hälsorisk.

Dricksvattnet kan innehålla skadliga halter av arsenik. Nu börjar kommunerna få ögonen på problemet. Piteå och Norsjö är de enda kommuner som gjort nogrannare undersökningar. I Norsjö undersöktes 120 brunnar varav 18 hade arsenikhalter som innebär att vattnet klassas som otjänligt att dricka.

Redan 2005 gjorde Norsjö kommun provtagningar och analyserade halter av olika änmen som kan vara skadliga. Det var då arsenikhalterna först upptäcktes och kommunen beslöt att gå vidare med en uppföljningsrapport.

Mari Blomé på Miljökontoret i Norsjö har sammanställt den rapporten som visar att 15 % av de undersökta brunnarna i kommunen hade högre arsenikhalt än det gränsvärde på 10 mikrogram per liter som Socialstyrelsen rekomenderar. Värdena där det var för högt låg ända upp till 300 mikrogram per liter.

Det rör sig enbart om privata brunnar och de kommunala vattentäkterna har inte några förhöjda arsenikhalter enligt kommunens provtagningar. Det finns ett samband med det mineralrika Skelleftefältet och arsenikhalterna.

Det finns miljontals människor i världen som dricker arsenikhaltigt vatten. I länder som Bangladesh har många miljoner blivit arsenikförgiftade. Men få har tänkt på att det även kan gälla Sverige. På lång sikt kan arseniken leda till cancer. Men det går att installera filter och rena vattnet. Det har prövats i Norsjö med olika resultat. Med måttliga halter fungerar reningen bra men där det är 300 mikrogram per liter fungerar det inte.

Mari Blomé arbetar nu med att dra ihop olika tillverkare av reningsutrustning till en träff i vår med de norsjöbor som funderar på att installera ett filter. Med tanke på det stora behovet skulle ett riktigt bra arsenikfilter kunna bli en världsprodukt och företagen är intresserade av att få till bra lösningar.

Det har gjorts framsteg sista året och Mari Blomé säger att hon upplever att vissa företag arbetar mycket seriöst med att förbättra tekniken för att rena dricksvatten från arsenik.