Varmare vatten skapade fler orkaner

Ny forskning kopplar det ökande antalet tropiska orkaner till de senaste årens höjning av havsytans temperatur. Brittiska forskare säger sig för första gången ha räknat fram hur starkt sambandet har varit när det gäller Nordatlanten.

En halv grads höjning av ytvattentemperaturen kan kopplas till en ökning av orkanerna med omkring 40 %, skriver forskarna i tidskriften Nature.

– De har en statistisk modell som de använder, som ger en väldigt hög förklaringsgrad, där man väldigt starkt kopplar ökningen i havsytetemperatur de senaste dryga 10 åren till den ökande frekvensen och intensiteten hos de här tropiska stormarna. Så det är en stark koppling, säger Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHIs Rossby Centre. 

Men man ska inte tro att antalet orkaner ökar lika mycket i framtiden om havsytans temperatur höjs 0,5 grader även de kommande 10 åren, tror Erik Kjellström och betonar att det också finns andra saker än vattentemperaturen som spelar in, t ex hur vindarna ändras med höjden i dessa områden, s k vertikal vindskjuvning.
– Det är tveksamt om man kan dra några slutsatser om framtiden från den här studien, det tycker jag är att gå ganska långt, eftersom de har tittat på det observerade klimatet som har varit och på statistiska samband.