Tanum

Tanum vill bygga ut strandnära gångväg

Tanums kommun vill ha strandnära gångväg mellan Kämpersvik och Tanumstrand och överklagar nu miljödomstolens beslut.

Miljödomstolen ansåg att gångvägen skulle motverka naturreservatets syfte och ansåg liksom klagande markägare att den skulle komma att användas för motortrafik.

Tanums kommun skriver i sitt överklagande att man vill göra förbättringar av den stig som redan finns, så att den blir säker att gå, cykla, köra barnvagn och rullstol på.

Kommunen har inte för avsikt att göra en officiell gång-och cykelväg. För att förhindra eventuell trafik med mopeder kommer kommunen att sätta upp effektiva hinder, samt förbudsskyltar.