Samhallanställda går vidare

Fyrtiotvå anställda med funktionshinder i Samhall Västernorrlands län gick förra året över till anställning hos en annan arbetsgivare.

Att anställda ska gå över till jobb i andra företag är ett av de viktigaste målen för Samhall.

Regionchef Åsa Berg ser att Samhalls satsning på att låta medarbetarna i allt högre utsträckning jobba ute hos andra företag är en av de främsta anledningarna till att så många av Samhalls anställda går över till andra arbetsgivare.