Två tredjedelar av skogen avstängd

Blöt skog stoppar skogsbruket

Skogsbruket stoppas nu i stora delar av Götaland.

Orsaken är den milda och blöta vintern. Skogsmarken skadas, om man försöker köra med tunga maskiner i skogen.

Magnus Göransson på skogskoncernen Södra är inte den ende skogsägare, som är bekymrad över den blöta marken.

-Det bubblar och jäser i marken. Skogsmarken är mättad på vatten, nästan två tredjedelar av skogen i Götaland är idag stängd för skogsbruk. Den blöta marken bär inte de tunga skogsmaskinerna maskinerna, berättar Magnus Göransson på Södra.

Trots att skogsbruket näst intill är förlamat av den milda vintern, så får skogsindustrin ändå all den råvara den behöver. Det är virkeslagren från stormarna Gudrun och Per, som rädda industrin och försörjer den med råvara.