Möjligt att sälja kommunala skolor

Det är helt i sin ordning att sälja en kommunal skola och göra om den till en friskola. Åtminstone finns det inga juridiska hinder för detta, enligt en utredning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort.

Däremot måste avknoppningen tillgodose kommunens ekonomiska intressen. Försäljningen får inte gynna någon enskild.

Som vi berättat tidigare vill rektorer på tre kommunala skolor i Varberg driva sina skolor i egen privat regi. Det handlar om Ankarskolan, Hagaskolan och PS-gymnasiet.