Naturvård

Jätteekarna vid Hofsnäs får livsluft

Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen i Sjuhärad har fått ett nytt ansikte i vinter. Både blåsipporna, som blommar i tusental på våren, och de gamla ekarna får bättre livsmiljö efter en omfattande gallring efter vägen mot Hofsnäs.

Det handlar om naturreservatet Torpanäset, mellan bron över vattenförbindelsen Åsunden-Torpasjön och Hofsnäs. De besökar som beger sig ditåt till våren kommer inte riktigt att känna igen sig.

En av de viktiga avsikterna med den rejäla utglesningen av lövskogen där är att ge ett antal så kallade jätteträd, huvudsakligen gamla, stora ekar, bättre chans att överleva länge.

Dessutom har ett skogsarbetslag kapat bort stora mängder lövsly, vilket ger ett parkliknande intryck istället för buskskog. Och det ger också sjöutsikt, närmast bron åt båda hållen på det smala Torpanäset.

Både Pehr Zethelius, markägare, och Västkuststiftelsen som förvaltar det här naturrreservatet tror att sjuhäringar på utflykt kommer att tycka om lövskogens nya, glesare ansikte.

Ett nytt inslag är också ett par av stormen Gudrun avverkade ytor. Där växte ganska ung granskog, men i framtiden ska det bli löv även där. För att hindra viltet i skogen från att beta ner spirande löv är dessa områden ordentligt inhägnade numera.

Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se