Militärflyg bort från Uppsala

Det blir inget militärt flyg kvar i Uppsala. Det är innebörden av en uppgörelse i riksdagens försvarsutskott.
Bakom beslutet står socialdemokraterna, centern, folkpartiet och vänsterpartiet. Beslutet innebär också att flottiljen i Ängelholm läggs ner. De flygflottiljer som blir kvar är Kallinge, Såtenäs, Östersund och Luleå. Flygskolan ska placeras vid en av de kvarvarande fyra flottiljerna. Vilken det blir är ännu inte klart. Uppgörelsen i försvarsutskottet blev möjlig sedan socialdemokraterna och centern släppte kravet på att flygskolan skulle läggas i Uppsala.