Tranemo

Tranemo kan tvingas betala miljoner

Inom kort får hovrätten ta ställning till om Tranemo kommun ska tvingas betala miljonbelopp till ett dödsbo som gjort stora förluster på börsen.

Tingsrätten har, som SR Sjuhärad tidigare berättat, dömt kommunen att betala nästan tre miljoner till dödsboet. Men kommunen har överklagat och nu överklagar också dödsboet och kräver ersättning på nära elva miljoner kronor.

Tvisten gäller en avliden man och hans förmögenhet. Mannen kunde inte sköta sin egen ekonomi utan hade en så kallad ”god man” utsedd av kommunen till hjälp.

Tillgångarna låg främst i aktier, speciellt i Eriksson-aktier och när kursen dök så minskade värdet av aktierna radikalt.

Dödsboet anser att kommunen och den så kallade överförmyndaren borde ha agerat när man såg att mannens förmögenhet höll på att försvinna.

Robert Mjösén som är ombud för dödsboet menar att fallet är unikt och domen kommer att ha prejudicerande betydelse.