Skolverket ger gymnasier olika möjligheter att hitta elever

Alla friskolegymnasier har inte samma förutsättningar att få nya elever att välja just deras utbildningar. Anledningen är att de inte får besked samtidigt, från Skolverket, om de beviljas stöd för sin utbildning eller inte.

IT-gymnasiet i Örebro startar nya utbildningar till hösten. Men klartecknet från Skolverket kom först häromdagen, något som upprör skolans rektor, Ami Eriksson.

Birgitta Fredander som är enhetschef på tillståndsavdelningen på Skolverket säger att Skolverket jobbar så fort de kan, men att det inte finns några regler eller datum när de måste lämna besked till skolorna. Hon håller med om att det kan leda till orättvisa förutsättningar mellan fristående gymnasieskolor.