Söderfors

Nyanställningar på Habia Cable

Kabeltillverkaren Habia Cables satsning i Kina ger nya jobb i Söderfors, istället för uppsägningar. Företagets nya fabrik utanför Shanghai går för fullt, men för att klara alla order man har kommer Habia Cable att nyanställa även i Söderfors. Samtidigt stoppar företaget den planerade flytten av delar av fabriken i Söderfors till Kina.

- Eftersom vi fått ner tillverkningskostnaden genom att flytta tillverkning till Kina, så har vi genom en prissänkning fått mycket större volymer hos vår största kund, säger platschefen i Söderfors Markku Pärssinen.

Den nya fabriken i Shang Zhou nordväst om Shanghai, som varit igång sedan i maj förra året, klarar inte av alla order trots att man ökat antalet anställda från 70 till 100 personer. Så istället för att flytta delar av maskinparken i Söderfors till Kina som planerat, går nu båda fabrikerna för fullt. Produktionen kommer att öka med 30 procent i år, och för att klara det har man infört fler skift i Söderfors, säger produktionschefen Stefan Hägg.

- För att klara av att leverera måste vi gå upp i fyrskift. Vi håller på att leta folk nu.

Företaget kommer närmaste tiden anställa uppemot tio personer, både till fabriksgolvet och tjänstemän. Under året kommer man även att investera i nya maskiner för att höja kapaciteten. Företaget tittar också på möjligheterna att växa genom att köpa upp andra bolag. Men svängningarna i telecom-branschen är snabba.

- På telekomsidan ser vi en topp nu. Det är lite svårt att se hur det ser ut  framåt hösten, säger platschefen Markku Pärssinen.

På sikt är det istället de specialbeställda skräddarsydda multikablarna till bland annat kärnkraftsindustrin, som Habia kommer att satsa på.

- Det vi har lyckats bra med är att ta oss in på andra områden än telekom, det vi kallar multicore-kablar, till kärnkraftverk och försvarsindustrin.


AnnCharlotte Carlsson
anncharlotte.carlsson@sr.se