Varför är det så skönt att klia sig?

Amerikanska forskare vid Wake Forest University använde magnetresonanskamera för att studera vad som egentligen händer i hjärnan när vi kliar oss. Resultaten skulle kunna hjälpa patienter som lider av svår och kronisk klåda.

Det visade sig att aktiviteten i vissa delar av hjärnan, områden som brukar kopplas ihop med olust och motvilja i samband med obehagliga sinnesintryck, den aktiviteten minskade när man kliade sig. Kliandet tycks alltså hjälpa hjärnan att förtränga klådan.

Inte så överraskandet kanske, men i och med att man lyckats definiera vilka områden i hjärnan som är inblandade så tror forskarna att man skulle kunna ta fram effektivare läkemedel mot klåda, läkemedel som riktar in sig på just dessa områden.

Andra delar av hjärnan som aktiverades vid kliandet brukar associeras med tvångsmässigt beteende, något som kan förklara varför det är så svårt att sluta klia sig.

Studien publicerades i Journal of Investigative Dermatology.