Närsjukvård och psykiatri slås ihop?

Närsjukvården och psykiatrin kan vara på väg att slås ihop till en enda division inom Landstinget Västmanland. Idag tillträder psykiatridivisionens chef Christina Jogér, även som chef för närsjukvården. Hon ska nu utreda en sammanslagning.

Syftet med sammanslagningen är effektiviserade av båda divisionernas organisation och ledning och se om det på sikt kan innebära några förbättringar för patienterna, säger Christina Jogér.

Utredningen om en sammanslagning startas så snart som möjligt, säger Christina Jogér och den ska vara klar före sommaren. Hon säger att de båda divisionerna redan idag har mycket gemensamt:

- Man arbetar med medarbetarperspektiv, det handlar om en ekonomistyrning, man planerar verksamheten och följer upp den på olika sätt. Det gör man ju inom alla divisioner inom landstinget, säger Christina Jogér.

Idag besöker Christina Jogér Bergslagssjukhuset i Fagersta, där besparingar och chefsbyten skapat oro under en ganska lång tid. Det hoppas hon kunna förändra:

- Jag hoppas att jag kan medföra någon form av förbättring och utveckling, lite på sikt, säger hon till P4 Västmanland.

Det är fortfarande inte klart vem som blir ny chef för just Bergslagssjukhuset. Det är ju det privata företaget Ledningsbolaget som har landstingets uppdrag att tillsätta en chef för sjukhuset. Den nuvarande chefen, Jan-Olov Henriksson, slutar den sista februari, men förhandlingarna om hans efterträdare är inte klara. Den som är tilltänkt är Hans Andersson, 73 år och idag medicinsk rådgivare åt Jan-Olov Henriksson. Men fackförbunden säger nej - inte till Hans Andersson som person, utan till hela Ledningsbolaget.

Förhandlingarna fortsätter i mitten av nästa vecka.