30 miljoner till öns naturvård

Länsstyrelsen har fått 30,5 miljoner kronor av Naturvårdsverket för naturvård på Gotland under 2008. Mest pengar går till förvaltningen på Gotska Sandön.

Länsstyrelsen har fått 30,5 miljoner kronor av Naturvårdsverket för naturvård på Gotland under 2008. 5 miljoner kronor är avsatta för att bilda naturreservat. Och pengarna ska användas till att ersätta markägare för köp av mark och ersättning för intrång.

15,6 miljoner kronor går till att vårda naturreservat och nationalparken Gotska Sandön. Där ingår bidrag för att förbättra lägerplatsen på Sandön och till fortsatt restaureringen av våtmarken vid Kallgate i Hejnum.

Pengarna går också till att skydda Ireåns och Lummelundaån. I Ireån ska bland annat en fisktrappa konstrueras. Dessutom ska skötselplaner och föreskrifter för Svaideån, Hägvardsån, Halsgardaån och Storsund förbättras under året.

Sammanställning av bidragen till Gotland:

Inköp och intrångsersättning 5 000 000

Planering för naturreservat i sjöar och vattendrag 150 000

Skötsel av nationalparker och naturreservat 15 660 000

Restaurering av vattendrag 620 000

Arbete för att återskapa våtmarker 800 000

Bemanning och drift av naturum 1 600 000

Åtgärder för hotade arter 3 980 000

Rovdjursinventeringar 100 000

Vattenförvaltning 1 715 00

Övrigt 910 000