Mullsjö

Naturen mer lättillgänglig för funktionshindrade

Nu ska det bli lättare för funktionshindrade att ta sig ut i naturen.
Bland annat ska naturreservatet Ryfors Gammelskog i Mullsjö bli mer tillgängligt för rullstolsburna.

Det handlar om en slinga i reservatet som ska jämnas till, breddas och branta backar ska planas ut.

Syftet är att även rullstolsburna ska få möjlighet att till naturupplevelser i reservatet.

Länsstyrelsen planerar fler åtgärder i ett antal av länets naturreservat.

Senast hösten 2009 vill regeringen veta hur långt Länsstyrelsen kommit i arbetet.