uddevalla

Fyra män dömda för grova skattebrott

Två uddevallabor, 62 och 44 år, en 64-årig man i Stenungsund samt en 56-årig göteborgare, dömdes idag av Uddevalla tingsrätt till fängelsestraff av varierande längd för grova skattebrott och medhjälp till grova skattebrott.

Männen har undanhållit miljonbelopp i skatter och avgifter i affärsverksamhet i svetsbranschen.

Den 62-årige uddevallabon fick två och ett halvt års fängelse. Den andre, 44-årige uddevallabon, 8 månaders fängelse för medhjälp. Den 64-årige stenungsundsbon fick fängelse i ett år och två månader och den 56-årige göteborgaren 6 månaders fängelse. De två med längsta fängelsestraffen fick dessutom mångåriga näringsförbud.