Kortare el och teleavbrott i framtiden

El och teleavbrott vid stormar och oväder ska bli kortare i framtiden. För att kunna kommunicera i krislägen så går nu både el- och telebolag och LRF, Lantbrukarnas riksförbund, ihop för att säkra mobiltelefonstationer vid elavbrott.

Samarbetet ska göra beredskapen bättre, det säger Anders Olsson är vd Eon elnät i Sverige.

- Att samarbeta över gränserna gör att vi kan hantera kriser på ett effektivt sätt, säger han.

Många har stormen Gudrun i färskt minne, runt 730 000 människor blev strömlösa. I vissa fall ända upp till 45 dagar. Elavbrotten slog i sin tur ut mobilstationerna och möjligheterna att tala i mobiltelefon försvann. Det här medförde att röjningsarbetet runt trasiga elledningar blev mycket svårt att genomföra och kritiken från arga kunder fullkomligen haglade över Eon och Telia.

Men efter de sista årens stormar så lovar nu Eon och Telia att el och teleavbrott av den här kalibern ska bli ett minne blott. För de båda bolagen ska tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, LRF nu se till att mobiltelefonin alltid prioriteras först och säkras vid oväder.

Till deras hjälp finns nu över tusen nyutbildade markägare i södra Sverige och deras uppgift kommer bli att förse mobilstationerna med reservkraft så fort de slås ut. LRF’s ordförande i Sydost, Per åke Svensson, är en av de här markägarna och han tror att här nya samarbetet gör att el- och telekunder kommer slippa långdragna avbrott i framtiden.

- Vi räknar med att vi kan spara ett par dygn på det här, säger han.

Om Telia och Eon tidigare fått hård krititk för sin tidigare hantering av stormavbrotten så möts den nya lösningen av postiva tongångar av Mikael Toll som är projektledare för trygg energiförsörjning på energimyndigheten.

- Det här är ett bra initiativ som kommer ge en bättre lokal krishantering vid lokala elavbrott, säger han.

Reporter Anna Eriksson
 anna.eriksson@sr.sr