Greenpeace-kritik mot Cementa

Miljöorganisationen Greenpeace går till attack mot Cementa för företagets plan att på prov bränna internationella sopor - ''cemfuel''.
Enligt Greenpeace rör det sig om rester från olja, lösningsmedel och annat som blandats ihop till en soppa som kallas ''cemfuel''. Det är inte olagligt att exportera farligt avfall, men Greenpeace hävdar att det strider mot intentionerna i Basel-konventet och mot regeln att minimera gränsöverskridande transporter av farligt avfall. Cementa vill på prov under ett halvår provelda 25 000 ton av det bränsle som Greenpeace kritiserar. Tidigare har miljöorganisationen också gått emot planerna på att Cementa skall elda de gotländska hushållssoporna.