Kosovo

Flyktingvåg befaras vid självständighet

FN:s flyktingkommissariat UNHCR räknar med att det blir en ny flyktingvåg på Balkan när Kosovo inom kort utropar sin självständighet. Många av de drygt 100 000 kosovoserberna kommer då att fly till Serbien, säger Lennart Kotsalainen som är UNHCR:s chef i Belgrad.

– Vi vet ju att det är en del av kosovoserberna som inte skulle vilja vara kvar under ett nytt styre. Sedan beror det på om det blir våld eller inte. Om det blir en fredlig separation så kan man tänka sig att den här migrationen kommer att ske gradvis.

– Om det blir våldsamheter kan vi se kolonner med traktorer och folk lämna i hast, säger Lennart Kotsalainen.

Många lämnar
En ny flyktingvåg väntar Balkan. Enligt två olika undersökningar som gjorts i Serbien och i Kosovo kommer mellan 30 och 40 procent av de återstående serberna att lämna Kosovo om det blir en fredlig separation. Blir det våldsamheter kan flyktingarna bli många fler.

Framförallt är det de serber som i dag bor i olika enklaver djupt inne i själva Kosovo som tänker lämna sina hem. Många av dessa familjer har haft sina rötter i Kosovo sedan 1200-talet. 

Sociala problem
Frågan är bara vad de kommer till och om det finns någon som kan ta hand om dem. Ända sedan 1999 har det kommit över 200 000 internflyktingar från Kosovo till Belgrad och andra större serbiska städer. Dessa flyktingar har haft stora sociala problem. Den serbiska staten har inte velat integrera dem i samhället, eftersom Belgrad menar att man därmed bekräftar vad man beskriver som den etniska rensningen från Kosovo.

Belgrad anser dessutom att det är det internationella samfundets plikt att ta hand om de som flyr från Kosovo, eftersom det är det internationella samfundet som styrt Kosovo sedan 1999 och inte har kunnat skydda minoriteterna.

Flyktingar från 90-talet
Dessutom brottas Serbien med ekonomiska problem och problemen med att ta hand om alla flyktingar som kommit från Bosnien och Kroatien under balkankrigen på 90-talet.

Lennart Kotsalainen säger att Serbien trots allt måste visa att man vill ta hand om sina egna medborgare, men är ändå kritisk till det internationella samfundet som negligerat de serbiska internflyktingarna från Kosovo.

– Västvärlden har ett stort ansvar för den här befolkningsgruppen. Nu har man glömt bort dem i stor utsträckning. Man har alltid talat om flyktingproblemet som existerade före 1999, men de här 200 000 som var tvungna att lämna efter det har man inte tänkt mycket på.

– Från västs sida menar du?

– Från västs sida men även regeringen här har inte gjort tillräckligt för sin egen befolkning, säger Lennart Kotsalainen chefen för FN:s flyktingorgan UNHCR:s kontor i Belgrad.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se