Ambulanshelikopter sparar liv i regionen

Ett tio-tal räddade liv blev resultatet första året med regionens ambulanshelikopter.
Ambulanshelikoptern hade 960 uppdrag förra året, de allra flesta över regionen, men även transporter av brännskadade till sjukhus utanför regionen. Det säger Sven Martinell, överläkare och chef för ambulanshelikopterverksamheten i regionen. Nu ska samarbetet utvecklas med försvarets helikopter som finns på Säve. För trots att regionen har en egen helikopter så behövs försvarets helikopter anser Sven Martinell. De kan flyga under betydligt sämre förhållande, kan agera över havet och har framförallt möjlighet att ta upp människor med vinsch.