Bergeforsen

Skola anmäld tre gånger

Bergeforsens skola i Timrå kommun har på mindre ett ett år anmälts tre gånger till Skolverket.
Alla tre gångerna har det varit för kränkande behandling av elev.

Bland annat säger en av anmälarna att en lärare gör narr av barnen och att rektorn inte gör tillräckligt för att lösa problemen på skolan.

Skolchefen Bengt Östman, på Timrå kommun, tror att det är en tillfällighet att samma skola anmälts tre gånger på så kort tid.

Skriver dagbladet idag.