Kunskap om bakterier ger nya läkemedel

Forskning vid Örebro universitet om bakterier kan leda till nya läkemedel. Det är förhoppningen efter att professor Åke Strid fått pengar för att undersöka hur bakterier tar in och konsumerar energi.

Det är Carl Tryggers stiftelse och Magnus Bergvalls stiftelse som tillsammans bidragit med 280 000 kronor, vilket gör det möjligt att starta det nya projektet.