Privat vårdmottagning stänger

Hemse Läkarmottagning slår igen om en månad. Den privata läkarmottagningen startade i oktober 2001, och hade då två läkare.

Mottagningen var då tillgänglig alla veckans dagar, alltså även helger.

Det är idag läkarenTorbjörn Lindholm som drivit mottagningen själv sedan hans kollega hastigt avled våren 2004.

Lindholm har tidigare bla varit distriksläkare i Hemse.