SMHI varnar för höga flöden

De senaste dygnens regn har medfört att vattenföringarna stiger snabbt. Varningsområdet för höga flöden utökas nu till att innefatta även de norra delarna av Västra götaland, däribland omrdet kring Lagan i västra delen av Kronoberg.