Barn kan hamna på vuxenpsyk

Varje år placeras flera ungdomar i Kalmar län på vuxenpsyk, en miljö där de egentligen inte ska behöva vistas.

- Vi gör det när barnpsyk ber om hjälp för att de inte klarar det med sin personal, säger Svante Bäck som är verksamhetschef för vuxenpsyk i Västervik.

Han tycker att de 4-5 platser för slutenvård som finns inom barnpsyk är för få.

- Sedan borde vi på vuxenpsyk komma till dem istället för att ungdomarna kommer hit, säger Svante Bäck till P4 Kalmar.

Även Olle Hollertz som är chef för vuxenpsykiatriska mottagningen i Oskarshamn känner till att ungdomar placerats på vuxenpsyk. Han bedömer att vuxenpsyk inte är någon bra miljö för minderåriga eftersom där blandas alla möjliga kategorier som missbrukare och psykotiska patienter.