Gränsen mellan Gaza och Egypten stängd

Gränsen mellan Gaza och Egypten har stängdes på söndagsmorgonen.

Egyptiska säkerhetsstyrkor har tillsammans med medlemmar ur palestinska Hamas stängt alla öppningar i barriären utom en, där Gazabor får passera tillbaka in i Gaza, däremot inte i motsatt riktning.

Under de veckor som gränsen varit öppen har tiotusentals Gazabor passerat gränsen för att i Egypten köpa förnödenheter.