TOMELILLA

Vill inte betala för dement mans väntan

För drygt en månad sen dömde länsrätten Tomelilla kommun att betala en straffavgift på 107 000 kronor, för att en 80-årig man fått vänta ett halvår på särskilt boende. Men Tomelilla vill inte betala straffavgiften och överklagar nu beslutet till kammarrätten.

80-åringen har en demenssjukdom och när han blev sämre på våren 2006 så gjorde Tomelilla kommun gjorde en utredning av hans vårdbehov.

Den visade att han behövde hjälp, stöd och service dygnet runt, att han hade behov att träffa andra människor och att det fanns en oro att han skulle villa bort sig om han gick ut själv.

Den 21 juni 2006 beslöt kommunstyrelsen i Tomelilla att 80-åringen skulle få en plats på särskilt boende. Men först ett halvår senare, den 16 december, fick han platsen han utlovats.

Det är på tok för länge att vänta på en plats i särskilt boende menade länsrättten. Tomelilla kommun å sin sida menade att det uppstod en plötslig brist på platser i särskilt boende andra halvåret 2006 som man inte kunnat förutse. Kommunen påpekade också att man utökade mannens hemtjänst.

Men det ska inte behöva ta mer än tre månader att verkställa ett beslut om särskilt boende menade länsrätten som därför dömde Tomelilla kommun att betala en straffavgift på 107.000 kronor.

Det beslutet är Tomelilla kommun inte nöjd med och överklagar nu till kammarrätten.