Jägare vill ha ersättning för eftersöksarbete

När rådjur eller vildsvin skadas i trafiken så sker eftersöket av ideellt arbetande jägare. Ersättning utgår bara för eftersök på statens vilt, som älg, hjort och de fyra stora rovdjuren. Men när nu olyckor med rådjur och vildsvin ökar i antal finns det risk för att jägarna inte vill ställa upp ideellt.