Hallstahammar

Hallstahem: "Bo kvar hos oss"

Rätt person i rätt lägenhet - det är målet för Hallstahammars kommuns projekt ”Bo kvar hos oss”.

Nu går man igenom alla fastigheter och lägenheter i det kommunala bostadsbolaget Hallstahem, för att se var personer med funktionshinder bäst kan bo.

Dessutom vill man se var tillgängligheten kan bli bättre.

Inventeringen av fastigheterna, som görs i samarbete med bostadsbolaget, socialnämnden och tekniska nämnden, ska vara klar i juni 2008.

- Med små enkla medel som att sätta in automatiska dörröppnare i fastigheter med hiss så kan tillgängligheten bli bättre för fler än bara en person med funktionshinder, säger projektledaren Lillemor Qvist.

Syftet med projektet är också att se över vilka bostadsanpassningar som gjorts tidigare. Tanken är också att Hallstahem i framtiden ska ha vissa lägenheter som man kan hyra ut till personer med olika funktionshinder.

På sikt hoppas Lillemor Qvist att anpassade lägenheter bevaras och hyrs ut till dem som bäst behöver lägenheterna.

Hallstahem har idag 2 427 lägenheter i sitt bostadsbestånd.