Varberg

Inte okomplicerat att skapa friskolor

Bara för att en utredningen nu visar att det inte finns några juridiska hinder för den kommun som vill ” avknoppa” en kommunal skola till friskola, återstår ändå en rad frågor att lösa. Det säger kommunjuristen i Varberg, Anders Eriksson, med anledning av att juristerna på Sveriges kommuner och Landsting, kommit fram till att en avknoppning inte strider mot lagen:

En oklarhet som utredningen bl.a. pekar på är hur värdet på skollokalerna och all utrustning ska värderas och som saknas i skollagen.

Kommunen kan heller inte på egen hand ställa upp egna kvalitetskrav om det t.ex. finns flera intressenter som vill ta över skolan ooch utredningen berör heller inte vad en eventuell avknoppning innebär för dom kommunalt anställda lärarna med mera.

Den uppmärksammade avknoppningen av gymnasiet i Täby som länsrätten godkände har också överklagast o kan hamna ända upp i regeringsrätten för att bli prejudicerande, tror Anders Eriksson. Och i takt med att fler kommuner vill göra friskolor av de kommunala skolorna lär också skollagen behöva skrivas om.