MALMÖ

Kajerna i Limhamn vittrar sönder

Fiskarna i Limhamns fiskehamn vill att kajen renoveras. En dykundersökning har visat att delar av kajen vittrar bort och att fyllnadsmassor flyter bort och att kajerna är i dåligt skick har varit känt länge.

– Jag kan inte säga att det är något akut problem idag men jag kan inte heller svara på hur det ser ut imorgon och man kan undra om det måste inträffa en olycka för att någon ska ta på sig ansvaret och åtgärda bristerna, säger Jarl Karlsson, ordförande i Limhamns fiskareförening Öresund.

I Limhamns fiskehamn finns idag cirka fem yrkesverksamma hemmafiskare, dessutom lägger fiskare från andra hamnar till där, och så finns där fritidsbåtar. Det finns idag restriktioner i hamnen vad gäller tunga fordon, till exempel var båtar får lyftas upp med kranbil.

– Men när den tunga fiskbilen kommer, eller lastbilen som hämtar ål på sommarhalvåret, det är stora tunga fordon som kör runt på kajerna, berättar Jarl Karlsson.

Limhamns fiskareförening Öresund hyr delar av hamnen av Malmö stad och Jarl Karlsson vill att Malmö stad inom snar framtid renoverar kajen.

– Allting handlar om pengar men jag tycker både som ordförande och som fiskare som använder hamnen att vi borde spontat en ny kaj, åtminstone i den södra fiskehamnen, där de flesta aktiva fiskarna håller hus, säger Jarl Karlsson.

Vi har sökt ansvarig på Malmö stad, men inte lyckats nå honom för en kommentar.