Flyktingmottagandet ifrågasätts

Kristianstad kommun får kritik.
Svenskundervisningen för flyktingar i Kristianstad är inte riktigt tillfredställande. Det visar en rapport från kommunens revisorer. Kommunen får även kritik på andra punkter i sitt flyktingmottagande. Revisorerna föreslår bland annat att flyktingmottagandet inte ska vara placerat under socialnämnden som det är idag, utan att man ska titta över möjligheten att placera enheten under en arbetsmarknadspolitisk tänkande nämnd istället för en socialpolitisk.