Lättare återkomma till jobb

Under måndagen presenterar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson detaljerna i det aviserade förslaget som ska underlätta för förtidspensionärer att återgå i arbete.

På Dagens Nyheters debattsida skriver hon att förtidspensionärer från den 1 januari 2009 ska kunna tjäna mer utan att ersättningen krymper.

För dem som senast i augusti 2007 beviljades förtidspension avskaffas alla begränsningar för hur mycket de får arbeta. De ska dessutom kunna tjäna 41 000 kronor om året utan att sjukersättningen sänks.

I dag förlorar förtidspensionärer sin sjukersättning om de jobbar mer än 12,5 procent av en heltid.