Hylte

Hylteborna vill inte flytta biblioteket

Planerna på att flytta biblioteket i Hyltebruk är inte populärt bland hylteborna.

Sju av tio hyltebor som svarat på en enkät säger att de vill att biblioteket ska finnas kvar som idag centralt i samhället.

Det är kommmunrådet Lennart Olsson som tagit initiativet till utfrågningen med anledning av planerna att bygga ett hälso- och kulturcentrum på Örnabäckshult. Men mot bakgrund av svaren vill hylteborna inte ha biblioteket i närheten av Örnaskolan, berättar Hallandsposten.