ÖSTERGÖTLAND

Nätverk vill påskynda ostlänken

Riksdagsledamöter från Östergötland och Sörmland har bildat en arbetsgrupp, för att främja arbetet runt den planerade snabbtågsjärnvägen Ostlänken.

Representanter från alla partierna och från båda länen ingår i den nya arbetsgruppen.

I förra veckan bildade riksdagsledamöterna i Sörmland och Östergötland en arbetsgrupp för att främja arbetet runt Ostlänken.

- Äntligen har vi gått från idé till konkret handling, säger Betty Malmberg (m), riksdagsledamot från Östergötlands län. Genom att vi över parti- och länsgränserna bildar detta nätverk visar vi tydligt hur viktig vi tycker att Ostlänken är för sörmlänningar och för östgötar. Ja för hela södra Sverige, säger Betty som är sammankallande för arbetsgruppen.