FRISTAD

Tandläkarskräck undersöks

Landets hittills största forskningsprojekt om orsakerna till tandvårdsrädsla bland barn startas nu i Västra Götalandsregionen. Folktandvården i Fristad är med i projektet.

2 000 barn och ungdomar ska tillfrågas om sin tandläkarskräck och varför de tycker det är jobbigt att gå till tandläkarn.

Maria Martens är tandläkare inom Folktandvården i Västra Gtöaland.

- Det är ganska vanligt. Minst 4 procent har så kraftig tandläkarskräck att man nästan kan prata om en fobi.

De som deltar i forskningsprojektet är bl a: Folktandvården Skultorp i Skövde, Folktandvården i Kungälv, i Ed i Dalsland, i Bergsjön i Göteborg och i Fristad utanför Borås deltar. Även fyra kliniker inom Folktandvården i Örebro läns landsting.

Det är barn och ungdomar i åldrarna 3 till 15 år som ska följas under fem år i samband med deras ordinarie tandläkarbesök bland annat vad gäller tandläkarskräck och utveckling av karies.

Förutom fem av Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland deltar också några av Folktandvårdens kliniker i Örebro län.

Å det här hoppas Maria Martens och hennes tandläkarkollegor få svar på i undersökningen.

Trots modernare behandlingsutrustning och bättre bedövningsmetoder än förr så är det fortfarande många barn som är rädda att gå till tandläkaren.

Kjell Claeson
kjell.claesson@sr.se