Risk att dioxin läcker ut i Lillälven

Ett markområde nordväst om Nysäter innehåller extremt höga dioxinhalter. Enligt den markundersökning som är gjord läcker med största sannolikhet dioxinet med regnvattnet ner i Lillälven.

Lillälven är en älv med riksintresse för de fiske och naturvärden som finns. Älven är dessutom förbunden med Byälven ner mot Säffle. 
Dioxin är ett starkt cancerframkallande ämne som ger försämrat immunförsvar, mutationer och störningar på reproduktionssystemet. Dioxiner lagras i kroppsfettet.