Farliga kemikalier hårdgranskas

Det finns tiotusentals kemikalier som ingår i de varor som importeras till Sverige. Men hur de påverkar hälsan eller miljön vet vi mycket lite om. Idag drar därför ett projekt igång där forskare från Umeå, Stockholm och Göteborg ska detaljstudera en handfull ämnen för att ta reda på hur de läcker från produkter ut i miljön.

Kemisten Patrik Andersson vid Umeå universitet är en av forskarna som ska välja ut mellan fem och tio substanser från en lista med 60 000 möjliga, med andra ord en hårdgranskning av en tiondels promille av alla miljögifter i importvaror. 

– Det känns som ett väldigt bra första steg, vi kommer ju lära oss mycket om de här fem, tio men det kommer bli mycket gissningar på vägen. Förhoppningen är ju att de här djupgående studierna ska säga oss mycket om många fler kemikalier.

Idag avgör slumpen
Det är jungfruelig mark som forskarna i 16 miljonersprojektet beträder. Idag är det mer slump som avgör att gifter i importerade produkter upptäcks, som blyfärg i leksaker eller nonylfenol i handdukar. Gifter från skorstenar och avloppsrör är lätta att mäta och göra något åt, men alla de tiotusentals ämnen som finns i saker vi använder i våra hem dagligen och som läcker ut i miljön, vet man väldigt lite om.

Exakt vad som ska väljas ut för granskning beslutas senare under året, men Patrik Andersson gissar att bromerade flamskyddsmedel eller mjukgörare kommer att ingå. Om tre år ska man vara klara och förhoppningen är att en total livscykelanalys av olika produkter som innehåller de utpekade miljögifterna kan ge en fingervisning om många fler ämnen.

Världens forskare borde gå samman
Men visst kan det verka otillräckligt att granska en handfull av 60 000 ämnen. Det håller Patrik Andersson med om och efterlyser ett stort kartläggningsprojekt i klass med när forskare runt hela världen gick samman för att avläsa människans arvsmassa.

– Varför gör man inte den här extrema kartläggningen? Det vore ju det ultimata och det man skulle vilja se då. Det kanske finns kommersiella intressen bakom stora gen-projekten som inte finns på samma sätt vad gäller miljöriskanalys.