Skåne

Hjälpmedel mot stamning kan lånas

Region Skåne är först ut i landet med att på prov kunna erbjuda utlåning av stamningshjälpmedel. På måndagen samlas logopeder från hela regionen som arbetar med stamning.

– Man kan nu få prova tekniska stamningshjälpmedel, eftersom de nu ingår i Region Skånes förteckning av hjälpmedel som vi som logopeder kan ordinera, säger Carina Tenghagen Moberg, logoped vid Centralsjukhuset i Kristianstad.

Man hoppas att övriga landet ska ta efter Region Skåne som alltså kan erbjuda personer som stammar tekniska hjälpmedel. Men enligt Carina Tenghagen Moberg är det värt att poängtera är att det inte är något som botar utan är just hjälpmedel. De kan vara lösningen för många men inte för alla.