Falkenberg

Inget löfte om ny prövning för Shoreh

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson kan inte ge några löften till Falkenbergs kommunråd om någon ny prövning när det gäller den iranska kvinnan Shoreh och hennes femårige son.

I en gemensam skrivelse vädjade Mari-Louise Wernersson och Gerry Norberg om att utvisningsbeslutet skulle omprövas eftersom de tror att det skulle vara farligt för Shohreh och sonen att återvända till Iran.

Dan Eliasson skriver i sitt svar att han har förståelse för att handläggningen av Shorehs ärende kan väcka vissa frågor, men att det nu är upp till migrationsdomstolen att ta ställning till migrationsverkets beslut.

Om domstolen tycker att det finns förutsättningar för en ny prövning så skickas ärendet tillbaka till verket för ny utredning.