Västra Götaland

Barns tandläkarskräck kartläggs

Landets hittills största forskningsprojekt om orsakerna till tandvårdsrädsla bland barn startas nu i Västra Götalandsregionen bland annat i Ed. 2 000 barn och ungdomar ska tillfrågas om sin tandläkarskräck.