Tågbesked kan dröja länge

Det kan dröja innan framtiden för Emmabodabanan till och från Karlskrona är definitivt avgjord.

Först efter det att regeringen har lagt fram sin infrastruktur-proposition i höst kommer Emmabodabanans framtid avgöras. I propositionen kommer det framgå hur mycket pengar som ska avsättas för upprustning av landets tågbanor.

Enligt Blekingetrafikens vd Hans Jonasson är en upprustning av Emmabodabanan förutsättningen för att tågtrafiken ska fortsätta.

– Vår långsiktiga ambition är är att trafikera banan med ett tåg i timmen men då måste banan rustas upp, säger han.

Om banan inte rustas upp kommer tågen på sträckan att vara ett minne blott redan nästa år.

Fram tills dess ska sträckan trafikeras som idag, med både buss och tåg.

Spåret mellan Karlskrona och Emmaboda har tidigare funnits med bland Banverkets planerade upprustningar.

Men när pengarna senare inte räckte till för att göra alla planerade upprustningar tvingades Banverket förra sommaren ändra sin framtidsplan och då prioriterades spåret mellan Emmaboda och Karlskrona bort.