Lägre vinst för Atlas Copco

Verkstadskoncernen Atlas Copco, som bland annat har verksamhet i Örebro, redovisar en vinst före skatt på 2 miljarder 134 miljoner kronor för fjärde kvartalet.

Det kan jämföras med vinsten på 2 miljarder 382 miljoner kronor samma period året före.

Atlas Copco överträffade prognoserna under fjärde kvartalet och räknar med fortsatt stark efterfrågan. ”Den starka globala efterfrågan visade ingen större förändring under det fjärde kvartalet och vi noterade en imponerande tillväxt,” skriver Gunnar Brock, vd och koncernchef, i rapporten.
Orderingången steg med hela 33 procent till 18,8 miljarder kronor och försäljningen steg med 29 procent till 17,6 miljarder kronor.
Gunnar Brock räknar med att den mycket höga efterfrågan på kort sikt kommer hålla i sig.
De positiva marknadsutsikterna gäller merparten av koncernens affärsområden, bygg- och anläggning, medan byggnadsverksamheten som är relaterad till bostäder väntas vara fortsatt svag, främst i Nordamerika och i Västeuropa.
Det är främst Kina, Indien och Sydafrika som fortsätter att storhandla av Atlas Copco. Vinsten före skatt föll visserligen med 10 procent till drygt 2,1 miljarder kronor, men var ändå lite bättre än väntat. Företagsledningens optimistiska prognos innebar att aktien efter lunch hade lyft med 3,1 procent till 91:00 kronor. Helårsvinsten steg med 21 procent till 10,5 miljarder kronor.