Naturtecken samlas på internet

Att spana efter till exempel vårtecken i naturen ska framöver bli ett led i att kartlägga hur klimatförändringarna påverkar djur och växtliv.

De historiska data som finns behöver kompletteras med nya lokala observationer, och nu skapar Sveriges Lantbruksuniversitet ett nätverk för detta på internet, där man kan rapportera in när till exempel löven spricker ut.

Något som den här typen av observationer visat är att blåsippan numer är en tidigare vårblomma än tussilagon i Uppland.

- I Botaniska kan man idag se utslagna snödroppar invid väggen vid Orangeriet, och på gräsmattan syns också gula vintergäcken, berättar Annika Vinnersten, informatör på Botaniska trädgården i Uppsala.