Stora neddragningar på kommunens gymnasieskolor

Den ekonomiska krisen i Göteborgs kommunala gymnasier förvärras och det betyder hårda besparingar.

Enligt en rapport till utbildningsnämnden måste 150-160 lärare och annan personal bort. Det motsvarar 8-9 procent av de anställda.

Samtidigt beräknas antalet eleverna minska med två procent i år.

Det är inte bara färre elever som försämrar det ekonomiska läget, utan också ökade kostnader för IT-stöd.

Värst är situationen för gymnasierna i Angered, Frölunda och Munkebäck.

Utbildningsförvaltningen fick nyligen politikernas uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram.