Begränsad framkomlighet på bro

Under två veckor, från och med imorgon, ska Alnöbron repareras invändigt. Reparationerna kommer att orsaka begränsad framkomlighet vid flera tillfällen, bara ett körfält kommer att vara öppet, men det ska bara ske på kvällar å nätter. Det är ledlagren, som håller ihop bron, som ska bytas ut.